Warning: Declaration of AMW_Related_Sub_Items_Walker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/nbds/domains/nbds.pl/public_html/wp-content/plugins/advanced-menu-widget/class-advanced-menu-walker.php on line 0
NOWY SEZON TANECZNY 2020/2021 : New Boogie Down School

NOWY SEZON TANECZNY 2020/2021

19/08/2020

WITAMY !:)

Rozpoczynamy i zapraszamy na nowy – mamy nadzieję – spokojny, pomyślny, owocny i niezaburzony okolicznościami – sezon taneczny 2020-2021.

Rok 2020 to 10 rocznica pracy lubelskiego New Boogie Down School. Ostatnia dekada dostarczyła wielu sukcesów i satysfakcji – zarówno nam, jak i kilku generacjom naszych uczniów i street-dance’owej społeczności.

Rok jubileuszowy okazał się jednak jak dotąd bezprecedensowo trudny – wymagający mnóstwa determinacji i wiary. Nasze plany na ekspansję i dalszy rozwój zostały poddane mocnej próbie.

Sytuacja jest globalna, my w niej jesteśmy jednym z miliarda podmiotów.

W parze z pasją (jednym z naszych sztandarowych haseł) idzie zawsze nadzieja.

Z tą nadzieją właśnie wracamy do pracy i liczymy, że będzie ona konsekwentnie regenerowała się do normalnego RYTMU, a niebawem – zgodnie z naszymi marzeniami – jeszcze bardziej rozwinie skrzydła ! |

Póki co – już 2 września startujemy z zajęciami wg przedstawionego Wam planu.

W TYM ROKU POMIJAMY SPOTKANIE ORGANIZACYJNE!

W specyficznej sytuacji koniecznej wciąż wzmożonej czujności, zaś przy dzisiejszych możliwościach powszechnej komunikacji telefonicznej, mailowej i poprzez social media – uznaliśmy spotkanie za zupełnie niepotrzebne. Nasza infolinię oferujemy do Waszej dyspozycji w sieci i na łączach.

ZAPOZNAJCIE SIĘ Z PLANEM I CENNIKIEM.

Nasz grafik oferuje trzy sekcje:

Pierwsza – oznaczona kolorem czerwonym – to grupy już uformowane, pracujące swoim rytmem na zasadzie kontynuacji i realizacji swojego programu. Sekcja ta wymaga najmniej wyjaśnień – jej członkowie po prostu przychodzą od września na swoje zajęcia do swoich instruktorów i działają.

Druga – oznaczona kolorem zielonym – to grupy z DOSTĘPNYM NOWYM NABOREM.

Do tych grup można się zapisać zgodnie z kategorią wiekową – 6-9 lta, 10-13 lat, i powyżej 13 l.

W grupach mogą oczywiście pozostać również uczestnicy uczęszczający w sezonie ubiegłym, którzy chcą kontynuować naukę HIP-HOP BASIC.

Realizowany w grupach poziom to nauka i kontynuacja nauki tańca hip-hop z elementami innych form street-dance od podstaw.

Członkowie grup zielonych mogą stale awansować do grup o wyższym poziomie – należy zgłosić taką chęć, zostanie ona poddana weryfikacji.

Decyzja należy do instruktorów grup, którzy pomagają w awansach i rozwoju tancerzy.

Nowy nabór i nabór uzupełniający trwać będzie przez dwa miesiące – do końca października 2020 – prosimy o nie zwlekanie, bo co rok z przykrością musimy odmawiać zainteresowanym, którzy przegapili okazję.

Trzecia – oznaczona kolorem niebieskim – są to grupy poświęcone innym efektownym, konkretnie wyspecjalizowanym formom tańca, tj. House, Vogue, Waacking, Popping itp.

Grupy z założenia maja charakter OPEN – czyli można do nich dołączyć w trakcie całego sezonu tanecznego, jednak instruktorzy grup mają prawo decyzji o zamknięciu składu grupy: jeśli uzyska ona limit członków, lub/i zrealizowany program i poziom taneczny grupy stanie się z czasem za wysoki dla nowych uczestników, lub/i grupa rozpocznie pracę nad projektem lub pokazem, wymagającym stałego, niezmiennego już składu.

We wszystkich przypadkach mocno wskazana jest zasada – im wcześniej, tym lepiej. A pracowitość i pilność gwarantują Wam sukces, jaki osiągnęli uczący Was instruktorzy.

Ze spraw formalnych – w grupach zielonych (z otwartym naborem) tradycyjnie oferujemy możliwość wzięcia udziału w jednej lekcji bezpłatnej, w celu rozeznania.

W kwestii wyjaśnienia – na czym polega ta promocja?:

Jeśli lekcja ta nie przekona uczestnika do kontynuacji zajęć w grupie, rezygnuje on bez żadnych konsekwencji i konieczności regulowania opłaty. W przypadku zdecydowania się na udział (częstszy przypadek:) instruktor zapisuje uczestnika na listę i obowiązuje odtąd pełna opłata miesięczna lub jej połowa w przypadku rozpoczęcia nauki od trzeciej w danym miesiącu lekcji.

UWAGA – Lekcja promocyjna nie dotyczy grup warsztatowych (kolor niebieski). Wstęp na te zajęcia umożliwia kupno i posiadanie aktualnego miesięcznego karnetu, w tym pakietów, lub zakup jednorazowego biletu na pojedyncze wejście.

DODATKOWO – Dla rodzeństw oferujemy rabat – 10 zł za każdego uczestnika. Karnet rodzinny jest honorowany wyłącznie w przypadku równoczesnego uczestnictwa rodzeństwa w zajęciach, mogą to być różne grupy.

Bieżące opłaty regulujemy w nieprzekraczalnym terminie do drugich przypadających w miesiącu zajęć grupy – gotówką – na miejscu, przed zajęciami, lub przelewem – BARDZO ZALECANE!

Dane do przelewu można znaleźć na stronie szkoły:

Dla Państwa wygody podajemy je również tu:

STUDIO USŁUG ARTYSTYCZNYCH „MAZUR-ART” Paweł Mazur

Pekao SA

54 1240 2395 1111 0010 3077 8844

UWAGA: OSTATNIA BARDZO WAŻNA INFORMACJA

Ze względu na wymagane środki bezpieczeństwa musimy dysponować szczegółową listą imienną uczestników wraz z kontaktowym numerem telefonu – własnym lub rodzica w przypadku dzieci poniżej 13 rż.

BARDZO ułatwicie nam pracę przesyłając na maila nbds-south@o2.pl swoje zgłoszenie/potwierdzenie uczestnictwa w zajęciach i przynależności do grupy – mail z tytułem „nbds nowy sezon” – w treści imię i nazwisko oraz swoja grupa.

Dla uczestników, którzy w tym roku chcą się dopisać do grup wysłanie tego maila jest dodatkową gwarancją miejsca na liście na zasadzie rezerwacji. Za wysłane maila ze zgłoszeniami i potwierdzeniami będziemy BARDZO WDZIĘCZNI, a Wam zagwarantuje to szybsze i sprawniejsze ogarnięcie grup i zajęć.

Ze swojej strony zapewniamy o ochronie danych osobowych i przetwarzaniu ich wyłącznie w celach organizacyjnych.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielamy poprzez kontakt e-mail: nbds-south@o2.pl

oraz telefonicznie:

Paweł Mazur

+48 606 370 494

Zapraszamy!!!:)))