Studio tańca

Regulamin

REGULAMIN NBDS

A – Zasady uczestnictwa w zajęciach

 1. Uczestnicy zajęć przestrzegają zasad bezpieczeństwa, stosują się do poleceń instruktora.
 2. Na salach treningowych można przebywać jedynie w obecności instruktora lub osób uprawnionych.
 3. Na salę wchodzimy w czystym sportowym obuwiu z miękką gumową podeszwą.

W okresach jesiennym, zimowym i wczesnowiosennym konieczna jest zmiana butów!

Ze względu na możliwość zniszczenia parkietu nie wskazane obuwie twarde, ciężkie i rysujące parkiet (np. obcasy – w przypadku konieczności tańczenia w obcasach  prosimy o odpowiednie zabezpieczenie gumowe).

 1. Unikamy bezpośredniego kontaktu z lustrami – lustra są duże, ciężkie i drogie. Ich zbicie mogłoby skutkować poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi i materialnymi.
 2. Unikamy kontaktu obuwia ze ścianami.
 3. Dbamy o czystość na terenie studia tanecznego – puste butelki , papierki itp. wyrzucamy do kosza. Dbamy o czystość toalet.
 4. Drogocenne rzeczy (portfele, komórki, klucze, biżuteria itp.) zalecamy zabierać ze sobą na salę treningową.
 5. Pozostawiane w szatniach ubrania będą czekać na swoich właścicieli do końca miesiąca. Po tym czasie będą usuwane.
 6. Za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad odpowiada uczestnik.
 7. Uczestniczy grup biorą udział w pokazach, turniejach, wyjazdach, projektach – zgodnie z ustalonym harmonogramem pomiędzy tancerzami i instruktorami.
 8. Dbamy o regularną frekwencję na zajęciach. Uczestnicy po trzech z rzędu nieobecnościach bez wskazanej uzasadnionej przyczyny będą wykreślani z list.

B – Sprawy formalne

 1. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do terminowego uiszczania wpłat zgodnie z obowiązującym cennikiem. Opłaty regulujemy gotówką bezpośrednio przed zajęciami tanecznymi (w tym celu prosimy przychodzić kwadrans wcześnie) lub przelewem na podane na naszych stronach konto z wyraźnym wskazaniem uczestnika zajęć i jego grupy (w tym wypadku prosimy o dokument potwierdzający wpłatę).

W przypadku braku wpłaty w wyznaczonym terminie uczestnik nie zostanie dopuszczony do zajęć, aż do momentu uregulowania zaległości.

 1. W przypadku nieobecności uczestnika na swoich zajęciach ma on prawo do odrobienia sobie ich na innych, wybranych przez siebie klasach zgodnie z ilością pól do wykorzystania na bieżącym karnecie. Zajęcia odrabiamy TYLKO i WYŁĄCZNIE w obrębie aktualnego miesiąca. Po upływie bieżącego miesiąca wszelkie zaległe roszczenia są nieaktualne. Nie zwracamy również wpłat za niezgłoszone wcześniej i nieuzasadnione nieobecności.
 2. W ramach wykupionego przez siebie karnetu uczestniczymy regularnie w SWOICH grupach, nie ma możliwości kupowania karnetów ułamkowych lub mieszanych. Uczestnik, który chce korzystać z zajęć w różnych grupach ma do dyspozycji promocyjne pakiety lub kupno pojedynczych klas.
 3. Nowi uczestnicy mają możliwość uczestnictwa w jednych zajęciach gratis. Po decyzji przyłączenia do grupy regulują należną kwotę, zależnie od terminu przystąpienia.
 4. Uczestnicząc w naszych zajęciach wyrażacie zgodę na przestrzeganie powyższych ustaleń.